• Πιστοποιημένες λύσεις θέρμανσης

    Εξοικονόμηση ενέργειας

  • Τα υλικά μου
    είναι η υπογραφή μου

    Προμηθεύομαι τα προϊόντα μου μόνο από μέλη της ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στην ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε. μετέχουν επιχειρήσεις που κυρίως διακινούν και στηρίζουν τεχνικά τα υλικά της θέρμανσης. Σκοπός της ένωσης είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των κοινών συμφερόντων των μελών της, η υπεύθυνη ενημέρωση των καταναλωτών για τα «πράσινα» είδη θέρμανσης και τεχνολογίες βιώσιμης ανάπτυξης…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στην ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε. μετέχουν επιχειρήσεις που κυρίως διακινούν και στηρίζουν τεχνικά τα υλικά της θέρμανσης. Σκοπός της ένωσης είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των κοινών συμφερόντων των μελών της, η υπεύθυνη ενημέρωση των καταναλωτών για τα «πράσινα» είδη θέρμανσης και τεχνολογίες βιώσιμης ανάπτυξης…

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Βράβευση ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε. στα Health and Safety Awards 2023

1 Μαΐου 2023
Η Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας με την υποψηφιότητά της στην κατηγορία “Covid-19 Risk Manageme…
Βασιλίσσης Σοφίας 21
T.K. 106 74, Αθήνα
210 363 1207

© ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.
All rights reserved