Skip to main content

Γιατί πληρώνω τόσο πολλά για τη θέρμανση;

Η Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης δίνει πρακτικές εξηγήσεις για το κόστος της θέρμανσης και πρακτικές συμβουλές για τη μείωσή του.

Γιατί κοστίζει η θέρμανση μου τόσο πολύ;
Η πλειονότητα των κτιρίων στη χώρα μας χαρακτηρίζεται από κακή μόνωση, υπερδιαστασιολογημένα συστήματα θέρμανσης και έλλειψη αυτοματισμών. Σε συνδυασμό με την έλλειψη συντήρησης, τη διακοπτόμενη λειτουργία και τις – χωρίς λόγο – υψηλές θερμοκρασίες νερού, το οποιοδήποτε σύστημα θέρμανσης θα ήταν ενεργοβόρο και οικονομικά ασύμφορο. Πόσο μάλλον η θέρμανση με πετρέλαιο που έχει καταστεί πλέον ένα από τα πιο ακριβά καύσιμα.

Τι μπορώ να κάνω με το υπάρχον σύστημα θέρμανσης;
Εκτός από την αλλαγή του συστήματος πετρελαίου σε άλλο οικονομικότερο, που δεν είναι πάντοτε εφικτή κυρίως για οικονομικούς λόγους, υπάρχουν και άλλες λύσεις – βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες – για να γίνει το υπάρχον σύστημα αποδοτικότερο και οικονομικότερο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει μελέτη βελτίωσης από μηχανικό για την εύρεση της πλέον κατάλληλης λύσης.  Παρακάτω αναφέρονται ορισμένες από τις πιο συνήθεις αποδοτικές προτάσεις.

Περιοδική συντήρηση
Η ετήσια συντήρηση του συστήματος θέρμανσης πετρελαίου ή αερίου από πιστοποιημένο τεχνικό μεγιστοποιεί την απόδοση λειτουργίας, εξασφαλίζει την ασφάλεια, επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής του και περιορίζει τις βλάβες με την ταλαιπωρία και τα περιττά έξοδα που συνεπάγονται. Πρωτίστως αφορά τον καθαρισμό του λέβητα, τη ρύθμιση του καυστήρα και τη ρύθμιση θερμοκρασίας λειτουργίας.  Εξοικονόμηση καυσίμου 5 – 15%

Αντιστάθμιση καιρικών συνθηκών
Η αντιστάθμιση καιρικών συνθηκών είναι ένας αυτοματισμός με αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας που ρυθμίζει τη θερμοκρασία νερού προς τα θερμαντικά σώματα, σύμφωνα με την τρέχουσα ζήτηση θέρμανσης. Όσο πιο ήπιες είναι οι καιρικές συνθήκες τόσο χαμηλότερη χρειάζεται να είναι η θερμοκρασία του νερού, καταναλώνοντας  έτσι λιγότερο καύσιμο. Εξοικονόμηση καυσίμου: 10 – 30 %

Υδραυλική εξισορρόπηση
Έχετε αναρωτηθεί γιατί κάποια δωμάτια ή διαμερίσματα στους πάνω ορόφους είναι κρύα, ενώ στο ισόγειο ζεσταίνονται επαρκώς; Λόγω μη ρυθμισμένων δικτύων, το ζεστό νερό κατευθύνεται κυρίως στα κοντινότερα θερμαντικά σώματα και ελλιπώς στα υπόλοιπα. Τοποθετώντας τις ανάλογες βάνες εξισορρόπησης δεν έχουμε μόνο θερμική άνεση σε όλους τους χώρους αλλά και εξοικονόμηση.  Εξοικονόμηση καυσίμου: 5  – 15 %

Αντικατάσταση λέβητα και καυστήρα
Στις περισσότερες περιπτώσεις ο λέβητας είναι υπερδιαστασιολογημένος, πολύ μεγαλύτερος δηλαδή από ότι χρειάζεται, καταναλώνοντας άσκοπα καύσιμο. Ανάλογα με την παλαιότητα και την αντοχή του λέβητα, μπορεί να κριθεί αναγκαία η αντικατάστασή του για λόγους μη αποδοτικής λειτουργίας, εξοικονομώντας έως 30% καύσιμο με νέο λέβητα και έως 50% με λέβητα συμπυκνώσεως.

Αλλαγή καυσίμου:  φυσικό αέριο
Ένα σύστημα θέρμανσης με φυσικό αέριο είναι με τις σημερινές τιμές κατά 35% τουλάχιστον πιο οικονομικό, σε σχέση με το πετρέλαιο. Η μετατροπή από πετρέλαιο σε αέριο είναι σχετικά εύκολη, είτε με αλλαγή μόνο του καυστήρα, είτε με εγκατάσταση νέου λέβητα συμπύκνωσης, όπου η συνολική εξοικονόμηση ξεπερνάει το 50%, πολλές φορές και το 60%. Το υγραέριο επίσης αποτελεί λύση σε πολλές περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου.

Αλλαγή κυκλοφορητή
Οι συμβατικοί κυκλοφορητές είναι ενεργοβόροι, με πολύ χαμηλό βαθμό απόδοσης – ακόμα και αυτοί με μικρή ισχύ. Ο νέος κυκλοφορητής πρέπει να αναγράφει το Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΕΙ).  Όσο πιο μικρός ο Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΕΙ) τόσο πιο αποδοτικός & οικονομικός είναι ο κυκλοφορητής. Η αντικατάσταση του παλαιού κυκλοφορητή με ηλεκτρονικό κυκλοφορητή Inverter με Δείκτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΕΙ) ?0,23 μπορεί να προσφέρει εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας από 40% έως και 90%.

Γενικά τα υπάρχοντα λεβητοστάσια στην Ελλάδα προσφέρουν μεγάλα περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας. Συμβουλευτείτε το μηχανικό σας για τη βέλτιστη τεχνοοικονομικά λύση.

Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας (ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.)

 

 

Λεβητοστάσιο με λέβητα πετρελαίου

 

Αλλαγή παλαιού μονοβάθμιου κυκλοφορητή με νέο inverter

 

Επιτοίχια μονάδα αερίου