Διοικητικό Συμβούλιο

 • Πρόεδρος:
  Βασίλης Γιωτόπουλος
 • Αντιπρόεδρος:
  Βασίλης Φούρλας
 • Γενικός Γραμματέας:
  Λευτέρης Φωτόπουλος
 • Ταμίας:
  Κωνσταντία Λαμπρινίδου
 • Μέλος:
  Διαλεχτός Δημάκης
 • Μέλος:
  Κίμων Λέφας
 • Μέλος:
  Χρήστος Γκέκας
 • Πρόεδρος:
  Βασίλης Γιωτόπουλος
 • Αντιπρόεδρος:
  Βασίλης Φούρλας
 • Γενικός Γραμματέας:
  Λευτέρης Φωτόπουλος
 • Ταμίας:
  Κωνσταντία Λαμπρινίδου
 • Μέλος:
  Διαλεχτός Δημάκης
 • Μέλος:
  Κίμων Λέφας
 • Μέλος:
  Χρήστος Γκέκας
Βασιλίσσης Σοφίας 21
T.K. 106 74, Αθήνα
210 363 1207

© ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.
All rights reserved