Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Βασίλης Γιωτόπουλος
Αντιπρόεδρος: Βασίλης Φούρλας
Γενικός Γραμματέας: Λευτέρης Φωτόπουλος
Ταμίας: Κωνσταντία Λαμπρινίδου
Μέλος: Διαλεχτός Δημάκης
Μέλος: Κίμων Λέφας
Μέλος: Χρήστος Γκέκας

Βασιλίσσης Σοφίας 21
T.K. 106 74, Αθήνα
210 363 1207

© ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.
All rights reserved