Ετήσια Γενική Συνέλευση 2018

13 Ιουνίου 2018

Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας

Δελτίο Τύπου

Θέμα: «Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2018»

Την Παρασκευή 01 Ιουνίου 2018, στο ξενοδοχείο «Holiday Inn Athens». πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της «Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης Ενέργειας», υπό την Προεδρεία (του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου), κου Βασίλη Τοιχομίδη και Γραμματέα (τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου), Κον. Σωτήρη Κατσιμίχα, επιμεριζόμενη σε δύο μέρη.

Το Πρώτο Μέρος, που αφορούσε στις «Διεργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης» με τη συμμετοχή των Μελών της Ένωσης και μόνο και το Δεύτερο Μέρος της «Ανοικτής Συνεδρίας» με τη συμμετοχή Μελών και προσκεκλημένων.

Η Γενική Συνέλευση χαρακτηρίστηκε για άλλη μια χρονιά από την αισθητή αύξηση του αριθμού των εγγεγραμμένων (εταιρειών) Μελών, αφού η Ένωση διεύρυνε κατά τους τελευταίους μήνες το μητρώο Μελών τόσο στα τακτικά όσο και στα αρωγά Μέλη της. Η ενίσχυση της Ένωσης καταδεικνύει ότι αποτελεί πλέον αναγνωρισμένο φορέα αντιπροσωπευτικής εκπροσώπησης των επιχειρήσεων της θέρμανσης.

Μετά τον σύντομο χαιρετισμό του Προέδρου κου Βασίλη Τοιχομίδη ελήφθησαν αποφάσεις έγκρισης ετήσιας διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι ο Οικονομικός και Διοικητικός Απολογισμός για την περίοδο χρήσης 2017, η Απαλλαγή Μελών του ΔΣ για την αντίστοιχη περίοδο χρήσης, καθώς και ο Προϋπολογισμός και ο Διοικητικός Προγραμματισμός του έτους 2018, ψηφίστηκαν ομόφωνα από το σώμα.

Ακολούθησαν παρουσιάσεις και εισηγήσεις µελών ∆.Σ. και του νομικού συμβούλου επί των εξής θεμάτων:

(α) «Οικονομικά στοιχεία πορείας του Κλάδου» (Κ. Αλβανός)

(β) «Εκπαίδευση – ∆ιαφήµιση – ∆ιεύρυνση Ένωσης 2016–2018» (Β. Γιωτόπουλος)

(γ) «Παρουσίαση νέας Μελέτης Ε.Μ.Π. µε τίτλο “Μελέτη σύγκρισης τεχνοοικονομικών αποτελεσμάτων διάφορων ενεργειακών παρεμβάσεων σε κτήρια του ελληνικού δυναμικού”» (Β. Φούρλας)

(δ) «Ενέργειες της Ένωσης για την εφαρμογή των Κανονισμών.» (Σ. Κατσιµίχας)

(ε) «Παρουσίαση νομικών θεμάτων» (Γ. Ξανθούλης)

(στ) «Ανάθεση έρευνας αγοράς / ICAP» (Β. Γιωτόπουλος).

Για το θέμα της ανάθεσης έρευνας αγοράς ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση και στη συνέχεια ανοιχτή ψηφοφορία, η οποία και ολοκληρώθηκε με συντριπτική επικράτηση της τοποθέτησης για ανάθεση έργου για καταγραφή στοιχείων αγοράς θέρμανσης.

Το Δεύτερο μέρος της Γενικής Συνέλευσης, ακολούθησε με «Ανοικτή Συνεδρία», με προσκεκλημένους εκπροσώπους των έντυπων και ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης του κλάδου μας και με τη συμμετοχή εταιρειών που δεν είναι Μέλη της Ένωσης.

Αρχικά έγιναν χαιρετισμοί από τους εκπροσώπους «συγγενικών» Συνδέσμων του κλάδου και αναγνωρίστηκε η ανάγκη για περαιτέρω σύσφιξη σχέσεων και συντονισμό δράσεων μεταξύ των διαφορετικών κλαδικών φορέων στον χώρο της Θέρμανσης και Ενέργειας. Από την «Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας» (Ε.Β.Η.Ε.) – μίλησε ο κος Ε. Σπανός, Πρόεδρος, ενώ την «Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας» (Ο.Β.Υ.Ε.) εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος της Ο.Β.Υ.Ε., κος Μιχάλης Κατσαρός.

Ακολούθησαν παρουσιάσεις και εισηγήσεις για θέματα κλαδικού ενδιαφέροντος που συνδέονται άμεσα με την βελτίωση των λειτουργιών της Ένωσης αλλά και των εταιρειών Μελών της.

(i) «Προγράµµατα ΕΣΠΑ – Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα», κος ∆ηµήτριος Οικονόµου, ∆ιευθυντής «ALTIUS Business Consultants»

(ii) «Νέα Μελέτη ΕΜΠ», κος Πλάτων Πάλλης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Μ∆Ε, Υπ. ∆ιδάκτωρ ΕΤΕΠ ΠΕΕΜΠ

(iii) «Οµαδική Ασφάλιση προσωπικού εταιρειών Μελών της Ένωσης», κος Τάκης Καπάνταης, Γενικός ∆ιευθυντής «Expert Insurance»

(iv) «Νέος Κανονισµός GDPR για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων», κος Τάκης Στάπας, π. Πρόεδρος ∆.Σ. Ένωσης

Η διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης της «ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.» του έτους 2018 ολοκληρώθηκε, παρέχοντας δείπνο στους παριστάμενους εκπροσώπους των εταιρειών Μελών της  και στους καλεσμένους της.

Η «Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης Ενέργειας» συμπληρώνοντας πλέον εννέα συναπτά έτη μαχητικής παρεμβατικότητας στο κλάδο θέρμανσης – ενέργειας και στην αγορά γενικότερα, εκφράζει μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου της την αισιοδοξία πως με την συλλογικότητα του κλάδου, τον ανοικτό διάλογο, τις συνεργασίες με συγγενείς φορείς, τις παρεμβάσεις στην Δημόσια Διοίκηση, αλλά και την αξιοποίηση κάθε χρηματοδοτικής δυνατότητας, τη δύσκολη αυτή οικονομική περίοδο που διανύουμε, θα δημιουργηθούν πρόσθετες προοπτικές εξέλιξης και βελτίωσης των συνθηκών λειτουργίας των επιχειρήσεών μας, του προσωπικού μας, αλλά και της εν γένει αγοράς.

Για την ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.

Η Γραμματεία

Βασιλίσσης Σοφίας 21
T.K. 106 74, Αθήνα
210 363 1207

© ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.
All rights reserved