Μελέτη σύγκρισης τεχνο οικονομικών αποτελεσμάτων διάφορων ενεργειακών παρεμβάσεων σε κτήρια του ελληνικού δυναμικού

Δρ. Εμμανουήλ Κακαράς, Δρ. Σωτήριος Καρέλλας, Δρ. Παναγιώτης Βουρλιώτης, Υπ. Διδάκτωρ Πλάτων Πάλλης, Νίκος Γκόνης, Δημήτρης Σαραφιανός, Πάνος Ριγόπουλος, Ευστράτιος Βαρβαγιάννης.

Εργαστήριο Ατμοκινητήρων & Λεβήτων, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Δείτε τη μελέτη εδώ

Βασιλίσσης Σοφίας 21
T.K. 106 74, Αθήνα
210 363 1207

© ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.
All rights reserved