Παρουσίαση για Ξενοδοχεία: Ανάκτηση

Ανάκτηση απορριπτόμενης θερμότητας στα ξενοδοχεία. Μικρή επένδυση, μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας.

Δείτε την παρουσίαση εδώ

Βασιλίσσης Σοφίας 21
T.K. 106 74, Αθήνα
210 363 1207

© ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.
All rights reserved