Παρουσίαση για Ξενοδοχεία: Αυτοματισμοί

Η επίδραση των αυτοματισμών και των λειτουργιών ελέγχου στην ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων (ΕΝ15232).

Εισηγητής:
Γεώργιος Κοτταράς
Διευθυντής τμήματος Κτιριακού Αυτοματισμού της εταιρείας «SIEMENS Α.Ε.»

Δείτε την παρουσίαση εδώ

Βασιλίσσης Σοφίας 21
T.K. 106 74, Αθήνα
210 363 1207

© ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.
All rights reserved