Παρουσίαση για Ξενοδοχεία: Γεωθερμία

Συστήματα γεωθερμίας στα ξενοδοχεία

Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης
Διευθύνων Σύμβουλος ERGON EQUIPMENT ΑΕΤΕ
Μέλος ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.

Δείτε την παρουσίαση εδώ

Βασιλίσσης Σοφίας 21
T.K. 106 74, Αθήνα
210 363 1207

© ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.
All rights reserved