Ηλιοθερμία

Συστήματα Ηλιοθερμίας για ξενοδοχεία – Case Studies

Γεώργιος Χαρ. Ανδριανός
Διπλ. Ηλεκ. Μηχ. ΑΠΘ, MBA
Μέλος ΔΣ ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.

Δείτε την παρουσίαση εδώ

Βασιλίσσης Σοφίας 21
T.K. 106 74, Αθήνα
210 363 1207

© ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.
All rights reserved