Παρουσίαση για Ξενοδοχεία: Λεβητοστάσια

Εκσυγχρονισμός λεβητοστασίων και εξοικονόμηση ενέργειας στα ξενοδοχεία.
Βασίλης Φούρλας, Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Δείτε την παρουσίαση εδώ

Βασιλίσσης Σοφίας 21
T.K. 106 74, Αθήνα
210 363 1207

© ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.
All rights reserved