Παρουσίαση Ομάδας Γεωθερμίας

Με τον όρο «γεωθερμική ενέργεια» εννούμε την ενέργεια που περιέχεται στο εσωτερικό της γης και είναι τόσο μεγάλη ώστε μπορεί να θεωρηθεί πρακτικά ανεξάντλητη για τα ανθρώπινα μέτρα.

Η γεωθερμική ενέργεια ανήκει στην κατηγορία των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Δείτε την παρουσίαση εδώ

Βασιλίσσης Σοφίας 21
T.K. 106 74, Αθήνα
210 363 1207

© ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.
All rights reserved