Πράσινα Μέτρα στην Ελλάδα (ΟΠΑ & WWF)

Αξιολόγηση οφέλους/κόστους από την υλοποίηση σειράς δράσεων προώθησης των ανενεώσιμων πηγών και της εξοικονόμησης ενέργειας.

Δείτε την έρευνα εδώ

Βασιλίσσης Σοφίας 21
T.K. 106 74, Αθήνα
210 363 1207

© ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.
All rights reserved