Συμβουλές για τους δικαιούχους του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ»

Είμαι δικαιούχος του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ»

Και τώρα, τι;
Η σχετική μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου δίνει σαφή απάντηση.

Βασιλίσσης Σοφίας 21
T.K. 106 74, Αθήνα
210 363 1207

© ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.
All rights reserved