Σύνοψη της από 24.09.2019 Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης

18 Οκτωβρίου 2019

Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας

Δελτίο Τύπου

Σύνοψη της από 24.09.2019 Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης

Η Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας (ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.) έχοντας ως στόχο την συνεχή ενημέρωση των Μελών της σχετικά με τις δράσεις και τις δραστηριότητές της, ανακοινώνει με το παρόν Δελτίο Τύπου τα θέματα που συζητήθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά την 24ηΣεπτεμβρίου 2019 στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «Novart Πηγη ΑΕΒΕ» στο Ύπατο Θήβας.

Στην εν λόγω σύσκεψη παραβρέθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης:

κ.κ. Β. Γιωτόπουλος, Πρόεδρος, Β. Φούρλας, Αντιπρόεδρος, Ε. Φωτόπουλος, Γεν. Γραμματέας, Κ. Λαμπρινίδου, Ταμίας, Δ. Δημάκης, Ν. Τζάνος και Χ. Γκέκας, Μέλη Δ.Σ. και Μ. Ξανθούλη, Νομικός Σύμβουλος ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.

Τα θέματα που συζητήθηκαν, καθώς και σύνοψη των απόψεων των μελών του Δ.Σ., παρατίθενται κάτωθι ως εξής:

1. Επικοινωνία των δράσεων και δραστηριοτήτων της Ένωσης μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και της Ιστοσελίδας της Ένωσης

 • Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, LinkedIn), καθώς και η επίσημη ιστοσελίδα της Ένωσης www.uhhe.gr, θα χρησιμοποιούνται επισταμένα με σκοπό την ενημέρωση τόσο των Μελών της Ένωσης, όσο και του ευρύ κοινού, προκειμένου να προβληθούν οι δραστηριότητες και ενέργειες της Ένωσης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να ενισχυθεί η εξωστρέφειά της.
 • Όλα τα Μέλη της Ένωσης θα κληθούν, εφόσον το επιθυμούν, να αποστείλουν τεχνικά άρθρα που αφορούν τεχνολογίες του χώρου, έτσι ώστε αυτά να αναρτηθούν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και στην σελίδα της Ένωσης για την καλύτερη και εγκυρότερη ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού.

2. Διαφημιστικές καταχωρήσεις της ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.

 • Επιλέχθηκε και εγκρίθηκε νέο λεκτικό για τις διαφημιστικές καταχωρήσεις της Ένωσης το οποίο δίνει έμφαση στην επιλογή των Μελών να διακινούν πιστοποιημένα προϊόντα.
 • Προτάθηκε να δημιουργηθεί και αποσταλεί σε όλα τα μέλη Αφίσα και ειδικό αυτοκόλλητο με το λογότυπο της Ένωσης και το κείμενο «Μέλος της ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.».

3. Επαναδημιουργία των Ομάδων Εργασίας για τις επιμέρους τεχνικές ενότητες

 • Επικαιροποίηση προϋφιστάμενων παρουσιάσεων και ανάπτυξη νέων.
 • Πρόσκληση στα Μέλη να προτείνουν νέες θεματικές ενότητες για τις ομάδες εργασίας καθώς και άτομα για να τις στελεχώσουν.

4. Πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙΙ»

 • Ενημέρωση και σχολιασμός του προγράμματος.
 • Προτάσεις προς το ΥΠΕΚΑ για την βελτίωση του προγράμματος αφού συγκεντρωθεί λίστα με τις στρεβλώσεις του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’οίκον ΙΙ»
 • Αξιοποίηση της μελέτης του Πολυτεχνείου που έχει εκπονηθεί για λογαριασμό της Ένωσης και ανάρτησή της στην ιστοσελίδα.
 • Δελτίο Τύπου προς τα Μέλη με τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης.
 • Σύνταξη σχετικού άρθρου προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Ένωσης.

5. Επικοινωνία και επαφή με άλλες Ενώσεις

 • Επαφή με άλλες ενώσεις προκειμένου να βρεθεί κοινός τόπος για δραστηριότητες, διεκδικήσεις και επαφές με αρμόδια Υπουργεία.

6. Δημιουργία Μητρώου Πιστοποιημένων Προϊόντων

 • Προτάσεις από τα μέλη για τη δημιουργία ενός τέτοιου Μητρώου που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για όλη την αγορά και πηγή πληροφόρησης για τους καταναλωτές ως προς τα πιστοποιημένα προϊόντα και τα σημεία διάθεσής τους.
Βασιλίσσης Σοφίας 21
T.K. 106 74, Αθήνα
210 363 1207

© ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.
All rights reserved