Σύνοψη της Συνεδρίασης του ΔΣ της Ένωσης από 12.11.2019

14 Νοεμβρίου 2019

Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας

Δελτίο Τύπου

Σύνοψη της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης από 12.11.2019

Η Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας (ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε) ενημερώνει τα μέλη της με το παρόν Δελτίο Τύπου σχετικά με τα θέματα που συζητήθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά την 12η Νοεμβρίου 2019 στις εγκαταστάσεις της Wilo Hellas A.E. στην Άνοιξη Αττικής.

Στην συνεδρίαση, πέραν της απαρτίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήταν παρών και ο κ. Τάκης Στάπας, Διευθ. Σύμβουλος της εταιρίας Wilo Hellas A.E. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για την εξαιρετική φιλοξενία στις εγκαταστάσεις της εταιρίας.

Τα θέματα που συζητήθηκαν καθώς και σύνοψη των θέσεων των μελών του Δ.Σ. παρατίθενται κάτωθι ως εξής:

Οριστικοποίηση κειμένου διαφημιστικής καταχώρησης Μελέτης Ε.Μ.Π.
Τα μέλη προσκόμισαν τις προτάσεις τους οι οποίες συζητήθηκαν προκειμένου η Μελέτη του Ε.Μ.Π. να έχει την μέγιστη δυνατή ανταπόκριση στο καταναλωτικό κοινό.
Το τελικό κείμενο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ένωσης καθώς και στους λογαριασμούς κοινωνικής Δικτύωσης, αφότου γίνει η επεξεργασία του από ειδικό γραφίστα.
Συμφωνήθηκε, επιπλέον, να γίνει έρευνα κόστους εξειδικευμένης προώθησης της ανάρτησης ώστε να έχει μεγαλύτερο αναγνωστικό κοινό.

Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙΙ».
Συμφωνήθηκε να οριστεί και πραγματοποιηθεί συνάντηση του Προέδρου της Ένωσης, κου Γιωτόπουλου και του Γ.Γ. κου Φωτόπουλου με την Διευθύντρια της Διεύθυνσης «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ – Τομέας Ενέργειας» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κα Ιωάννα Νίκου στις αρχές του μηνός Δεκεμβρίου.

Ομάδες εργασίας για τις επιμέρους τεχνικές ενότητες και ορισμός υπευθύνων.
Τα μέλη του ΔΣ συζήτησαν για τους πιθανούς τρόπους δραστηριοποίησης των υπολοίπων μελών στις σχετικές ομάδες εργασίας, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της Ένωσης για προβολή όσο το δυνατόν περισσοτέρων παρουσιάσεων σε διάφορους οργανισμούς προς ενημέρωσή τους. Τα μέλη απαρίθμησαν τα σημαντικά οφέλη των ομάδων εργασίας τόσο για τα μέλη της Ένωσης, όσο και για την προβολή της ίδιας της Ένωσης και των στόχων της.

Οριστικοποίηση πρόσκλησης μελών σε συνάντηση Ιανουαρίου 2020 για την κοπή της πίτας της Ένωσης.

Παρουσίαση προτάσεων γραφίστα για αυτοκόλλητα με το λογότυπο της Ένωσης προς διανομή στα μέλη.

Βασιλίσσης Σοφίας 21
T.K. 106 74, Αθήνα
210 363 1207

© ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.
All rights reserved