Skip to main content

Το “Υπόμνημα βελτιωτικών προτάσεων επιδοτούμενων προγραμμάτων” της ΕΝΕΕΠΙΘΕ προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

19 Μαρτίου 2024

Μετά την ενημερωτική συνάντηση εκπροσώπων της ΕΝΕΕΠΙΘΕ με τον Γ.Γ. κο Αϊβαλιώτη και άλλα στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας την 27.02.2024 και σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν κατά την συνάντηση αυτή, η ΕΝΕΕΠΙΘΕ απέστειλε στο Υπουργείο Υπόμνημα βελτιωτικών προτάσεων για τα επιδοτούμενα προγράμματα, κοινοποιώντας το και στον Υπουργό Περιβάλλοντος κο Σκυλακάκη, αλλά και στην Υφυπουργό κα Αλεξάνδρα Σδούκου.

Στο Υπόμνημα που απεστάλη δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη και εξέχουσα σημασία της διατήρησης ανοιχτής γραμμής επικοινωνίας με τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου, καθώς η παγίωση του διαλόγου μεταξύ των δύο μερών μπορεί να προσφέρει στο Υπουργείο πρόσβαση στην δεξαμενή της συσσωρευμένης εμπειρίας και των τεχνικών γνώσεων της ΕΝΕΕΠΙΘΕ.

Υπό αυτό το πρίσμα και σε συνέχεια των όσων συζητήθηκαν, η Ένωση παρέθεσε επιγραμματικά μερικές από τις βασικές προτάσεις της, τόσο για την καλύτερη αποδοτικότητα των επιδοτούμενων προγραμμάτων ενεργειακής απόδοσης, όσο και για άλλα νομοθετικά ζητήματα που απασχολούν την Ένωση.

Οι βελτιωτικές προτάσεις παρατέθηκαν στο Υπόμνημα ως εξής:

  • Δεδομένου ότι η στόχευση των επόμενων επιδοτούμενων προγραμμάτων είναι η αποδοτικότητα, πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει επέκταση των επιδοτήσεων των προγραμμάτων «Εξοικονομώ» και στις εσωτερικές παρεμβάσεις όπως fan coil units, ενδοδαπέδια θέρμανση, αντικατάσταση με τερματικές μονάδες χαμηλών θερμοκρασιών, δίκτυα κλπ., που αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα και συνεισφέρουν σημαντικά στην περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας. Ο εποχιακός βαθμός απόδοσης, τόσο των αντλιών θερμότητας, όσο και των λεβήτων αερίου συμπύκνωσης, βελτιώνεται σημαντικά λειτουργώντας τα συστήματα θέρμανσης σε όσο το δυνατόν χαμηλότερες θερμοκρασίες προσαγωγής.
  • Επιτάχυνση των διαδικασιών εξόφλησης των καθυστερημένων πληρωμών όλων των τρεχόντων επιδοτούμενων προγραμμάτων (Εξοικονομώ-Αυτονομώ, Ανακυκλώνω – Αλλάζω θερμοσίφωνα, Εξοικονομώ 2021) που δημιουργούν χρηματοδοτικά κενά σε όλες τις επιχειρήσεις. Αυτή την στιγμή υπάρχουν πολλές ανοιχτές υποθέσεις μη ολοκληρωμένων αποπληρωμών εταιρειών.
  • Προκύπτουν σημαντικές διαφορές στον υπολογισμό μεταξύ του 1ου και 2ου ΠΕΑ γιατί δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες υπολογισμού, κυρίως όταν στις παρεμβάσεις εντάσσονται Α/Θ. Οι ενεργειακοί επιθεωρητές κάνουν συχνά υπολογισμούς βάσει διαφορετικών μεθοδολογιών, με αποτέλεσμα στο 2ο ΠΕΑ να μην επιτυγχάνονται τα ελάχιστα ποσοστά εξοικονόμησης σε σχέση με το 1ο. Προτείνουμε να εκδοθεί μια σαφής οδηγία προς τους ενεργειακούς επιθεωρητές (παρόμοια με αυτή που εκδόθηκε για τον υπολογισμό του Pgen ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021 : Συστάσεις σε τεχνικά ζητήματα (επικαιροποίηση v.1.1) – Ανακοινώσεις (exoikonomo2021.gov.gr)) η οποία να αφορά μια κοινή μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθείται για να εντάσσονται οι αντλίες θερμότητας και γενικά τα συστήματα θέρμανσης και παραγωγής ΖΝΧ στα επιδοτούμενα προγράμματα.
  • Επίλυση των δυσλειτουργιών και των καθυστερήσεων μεταξύ 1ου ΠΕΑ & 2ου ΠΕΑ που οδηγούν σε καθυστερήσεις ολοκλήρωσης εκταμίευσης του προγράμματος.
  • Προσαρμογή των εθνικών κανονισμών και εναρμόνιση των επόμενων επιδοτούμενων προγραμμάτων με την αναθεωρημένη οδηγία EU 517/2014 για σταδιακή μείωση των φθοριούχων αερίων F-GASES και των ουσιών που καταστρέφουν το όζον και σταδιακή κατάργηση των HFCs. Καθώς η αγορά οδεύει ήδη προς νέα ψυκτικά μέσα όπως το R290 (προπάνιο) το οποίο είναι εύφλεκτο και χρήζει ιδιαίτερης γνώσης και μεταχείρισης από τους ψυκτικούς τεχνίτες, θα πρέπει να γίνουν άμεσες ενέργειες εκπαίδευσης και εναρμόνισης των κανονισμών.
  • Έγκαιρη ενημέρωση της Ένωσης σχετικά με τα ΣΕΑ όταν υπάρχει ένα πιο σαφές πλαίσιο υλοποίησης από το Υπουργείο.

Ειδικότερα ως προς τον στόχο μείωσης των φθοριούχων αερίων F-GASES, η ΕΝΕΕΠΙΘΕ εξέφρασε στο Υπόμνημα και την αναγκαιότητα να οριστεί μια νέα συνάντηση με τους καθ’ ύλην αρμόδιους εκπροσώπους της Ένωσης για πιο λεπτομερή και συγκεκριμένη συζήτηση επί του θέματος.